Rosacur®


Systemische ziektebestrijder ter bestrijding van sterroetdauw op rozen en roest en witziekte op sierplanten.

Productkenmerken

Lange nawerking. Systemische werking.

Hoe toepassen

verspuiten

Gebruiksadvies

Rozen: 35 ml / 10 L water. Sierplanten: 25 ml / 10 L water.

Rosacur® wordt door talrijke sierplantensoorten goed verdragen. Naar eigen ervaring kan Rosacur® toegepast worden op: Petunia, Solidago, Delphinium, Verbena, Begonia, Centaurea, Pelargonium, Mahonia, Hibiscus.

Opgelet

Belangrijk: de verpakking goed schudden voor gebruik. Niet blootstellen aan en / of stockeren in temperaturen boven 40°C.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Wettelijke informatie

Geregistreerde naam: Rosacur®

Erkennings- / Toelatingsnummer: Erk. nr. : 9406G/B